Δράσεις στη Σχολική Κοινότητα - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Δράσεις
 
 
 
 
Δράσεις Στη Σχολική Κοινότητα

 
 
 
 

Η βιωματική εκπαίδευση αποτελεί τον καταλληλότερο τρόπο εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του ατόμου. Γι' αυτό ο «Απόπλους»  σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού, προσπαθεί να εισάγει στα σχολεία βιωματικά εκπαιδευτικά υλικά πρόληψης στα πλαίσια των προγραμμάτων αγωγής υγείας.

Κύριο φορέα αυτής της προσπάθειας αποτελούν οι νηπιαγωγοί, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Για τον λόγο αυτό εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στην εφαρμογή των αντίστοιχων για κάθε περίπτωση υλικών, ώστε οι ίδιοι να μπορούν να εφαρμόσουν στους μαθητές τους προγράμματα πρόληψης στα πλαίσια του σχολικού ωραρίου.

Η εκπαίδευση στα υλικά πρόληψης γίνεται στα πλαίσια διοργάνωσης βιωματικών ομάδων. Μέσα από την ομάδα οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν θέματα που αφορούν στις όλο και αυξανόμενες ανάγκες των μαθητών για κοινωνική και συναισθηματική εκπαίδευση, να γνωρίσουν τα υλικά και να εξοικειωθούν με τον τρόπο με τον οποίο αυτά δουλεύονται.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην προσέγγιση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νησιά μας κάθε χρόνο, καθώς και στην εποπτεία των ήδη εκπαιδευμένων από εμάς δασκάλων και καθηγητών που θέλουν την στήριξή μας στην εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης.
 
      
Οι δάσκαλοι εκπαιδεύονται με στόχο:
  • Να αναγνωρίσουν τις ανάγκες των παιδιών της συγκεκριμένης ηλικίας.
  • Να δημιουργήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης και αποδοχής με τους μαθητές.
  • Να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σε δεξιότητες όπως η αυτοεκτίμηση, η έκφραση συναισθημάτων, η επικοινωνία, η αντίσταση σε πιέσεις κτλ, που τα βοηθούν να προστατέψουν τον εαυτό τους από πιθανούς κινδύνους.
        
Οι καθηγητές εκπαιδεύονται με στόχο:
  • Να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της αυτοεκτίμησης των μαθητών.
  • Να προωθήσουν συμπεριφορές και δεξιότητες που οδηγούν στην πρόληψη της χρήσης ουσιών καθώς και κάθε μορφής εξάρτησης.
  • Να εκπαιδευτούν σε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με τους εφήβους που τους ενθαρρύνουν στην έκφραση συναισθημάτων, αλλά και στην αναγνώρισή τους.

Σχόλια δασκάλων:

…Έμαθα περισσότερα για τον εαυτό μου και για τους άλλους γενικά και αυτό βοηθά πολύ στο να μπορώ να κατανοήσω και ενδεχομένως να βοηθήσω τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφομαι.

….Μου άρεσε που γίναμε όλοι παιδιά. Παίξαμε, γελάσαμε και λειτουργήσαμε όπως οι μαθητές μας απαλλαγμένοι έστω και λίγο από άγχος και έγνοιες.

…Συνειδητοποίησα το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να επικοινωνείς με κάποιον και να εκφράζεις ή να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου και πως αυτό αποτελεί κομμάτι διαρκούς εκπαίδευσης.

Σχόλια καθηγητών:

…Κατάλαβα το πώς ένας έφηβος μπορεί να οδηγηθεί στη χρήση ουσιών και τη σημασία που έχει η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης ώστε να μην συμβεί αυτό.

…Είναι μεγάλες οι δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή ενός βιωματικού προγράμματος σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ειδικά σε θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του.

…Βλέπω πλέον από μια διαφορετική οπτική γωνία τον ρόλο μου σαν εκπαιδευτικό. Δεν αρκεί η παροχή στεγνής γνώσης, αλλά πρέπει να μπορείς να δίνεις στους μαθητές και ψυχοσυναισθηματικά εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην ούτως ή άλλως δύσκολη περίοδο της εφηβίας.
 


 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού