Σκοπός - Φιλοσοφία - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ταυτότητα
 
 
Σκοπός – Φιλοσοφία
 
Κύριος σκοπός του «Απόπλου» είναι η παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν άμεση σχέση με προβλήματα εξαρτήσεων ή χρήσης ουσιών. Η πρόληψη δεν εστιάζει τόσο στις ουσίες και τις εξαρτήσεις, αλλά στη διερεύνηση των αναγκών που αυτές έρχονται να καλύψουν.

Ωστόσο πρόληψη δεν είναι οι διαλέξεις, η κινδυνολογία, οι απαγορεύσεις. Η φιλοσοφία των προγραμμάτων πρόληψης βασίζεται στην αξιοποίηση της βιωματικής εμπειρίας για την βελτίωση της ψυχικής υγείας, την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της προσωπικότητας, με στόχο την επιλογή θετικών και υγιών στάσεων ζωής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που έχει ως βασικό εργαλείο την ενεργητική μάθηση, δηλαδή τη συμμετοχή στην ομάδα, τον διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών, τις ασκήσεις επικοινωνίας, την καλλιτεχνική έκφραση και το παιχνίδι. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε νέους και παιδιά, εντός και εκτός σχολικής κοινότητας, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε γονείς και σε άλλες κοινωνικές ομάδες.  
     
Παράλληλα το Κέντρο Πρόληψης στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμβουλευτική υποστήριξη τόσο του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, όσο και των ατομικών περιπτώσεων με πρώιμα ή παγιωμένα συμπτώματα εξαρτητικής συμπεριφοράς.  
 
 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού